Agoriad ein swyddfa newydd yng Nghymru!

Ymunwch â ni am fore coffi lle cawn y cyfle i glywed am effaith pwerus cyfieithu’r Beibl yn ein hoes ni wrth i ni agor ein swyddfa newydd ym Mhen-y-bont.

Byddwn yn cyflwyno natur a phwysigrwydd y gwaith - pam ei fod mor bwysig a sut mae mynd amdani. Cawn weld yr hyn sy’n digwydd pan fydd pobl yn deall neges Iesu yn eu hieithoedd eu hun am y tro cyntaf!

Byddwn ni hefyd yn rhannu ynglyn a’r ffyrdd y gallwch chi fod yn rhan o’r gwaith - boed hynny trwy wirfoddoli gyda ni, trwy weddio dros y gwaith neu drwy fabwysiadu prosiect fel eglwys neu deulu.

Mae croeso i bawb, ac mae’r bore yn rhad ac am ddim!

 

Dyddiad: Sadwrn 14 Medi, 10:30 yb - 12:00 yh

Cyfeiriad: Mudiad Efengylaidd Cymru, Waterton Cross Business Park, Heol y De, Pen-y-bont, CF31 3UL.

(Noder: mae maes parcio ar y safle, a llefydd y barcio ar Heol y De hefyd)

 

Mae’r digwyddiad am ddim, ond er mwyn i ni gael amcan o niferoedd, cofrestrwch yma:

 

Corfrestru Bore Coffi Wycliffe

Bridgend 10:30am - 12pm Saturday 14th September 2019

* = required field

We ask about your background and interests so that we can tailor the event and ongoing communications for you.

We will record the fact that you attended the event as this will be useful if you get back in touch with us in the future.

For more information see our privacy policy.