Mynd â’r Beibl i Fadagascar

Aeth cenhadon efengylaidd o Gymru i bob cwr o’r byd o gyfnod y Diwygiad Methodistaidd (o gylch 1750) ymlaen.

‘My cows need rest too!’ Faith and Farming in Nigeria

From farming in God’s strength to issues of sustainability, ‘Faith and Farming is solving the problems that affect farmers.’

Mynd â’r Beibl i Lydaw

Un o nodweddio mwyaf trawiadol y corff hwn o genhadon Cymraeg yw eu gweithgarwch i gyfieithu’r Beibl i’r famiaith yn y llefydd yr aethant iddynt.

Mynd â’r Beibl i fryniau Casia

Dyma’r math o ffrwyth y dyhewn weld ymhob cyd-destun lle cyfieithir y Beibl.

Mynd â’r Beibl i’r Tsalagi

Mae llawer o’r straeon hynny wedi diflannu o’n cydwybod fel cenedl ond fe ddefnyddiodd yr Arglwydd yr ymdrechion hyn i ddwyn ffrwyth mewn sawl man ar draws y byd.

Mynd â’r Beibl i Tahiti

Yn ystod deuddeng mlynedd o bregethu, ni chafodd yr un person lleol ei fedyddio hyd hynny.

Mynd â’r Beibl i’r byd

Gallwn gael ein hannog wrth edrych yn ôl ar yr hanesion hyn gyda phersbectif hirdymor.

‘It is a great need for people to have the word of God in their own language’

From alcoholic to Bible translator – Rev Enoch Wandera’s story.

There is one who speaks and understands every single language!

Before considering how to write the language, I needed to learn it, and it felt like being a toddler all over again.

7 things you might not know about sign languages

23 September is International Day of Sign Languages. Find out about Bible translation and sign languages.

A day full of joy

For four language groups in the Democratic Republic of Congo, the joint launch of their New Testaments was a day of joy.

‘It’s a privilege to see God working through people’

‘It is always rewarding to watch someone’s journey,’ says Hilary Raymond, who serves with Wycliffe in Human Resources.

Praying for Bibleless people

Can you imagine for a moment what it would be like if you didn’t have God’s word?

‘So that people can understand clearly who Jesus is’

How do you go about translating the Bible for people who prefer to listen rather than read?

‘Through my family, the work is able to progress’

‘I was really thrilled that my sister Elizabeth wanted to leave a legacy for Bible translation,’ says Jean Peters.

‘People are the most important part of Bible translation work’

‘Before I joined Wycliffe, I really did not see the difference Bible translation makes,’ says Ian, who now works with Wycliffe in HR.